Lưu trữ | 20:45

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm – chương 10

18 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 10: Lộ gặp Thần An

Edit: Kwon Ha Jin

Beta: Phong nhi a.k.a Keroro

9400_1392709274275831_2053487522_n

Tiếp tục đọc

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm – chương 9

18 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 9: Lộ gặp Thần An

Edit:  HP Băng Sương Lâu

Beta: Phong nhi a.k.a Keroro

1010543_559742617423407_1125989042_n

Tiếp tục đọc

Ebook Như là cố nhân

18 Th8

Như là cố nhân

Tác giả : Phỉ Văn Nữ Vương

Độ dài: 40 chương

 Edit : Soph

Nguồn convert: http://sunnyconvert.wordpress.com/

Nguồn edit: https://hainguyetcung.wordpress.com/

Làm ebook: Phong nhi a.k.a Keroro

 

3aba2594a6d0ed2854fb966b-copy1

 

Tiếp tục đọc