Lưu trữ | Ebook RSS feed for this section

Ebook Thần y phiền toái

6 Th9

Thần y phiền toái

(hệ liệt Tiểu Tì Điểm Quân 3)

Tác giả: Đường Sương

Độ dài: 8 chương

Edit: Soph, Tiêu Dao Phong Linh, Tiểu Tuyết Lang

Nguồn edit: https://hainguyetcung.wordpress.com/

Làm ebook: Phong nhi a.k.a Keroro

than y phien toai

Tiếp tục đọc

Ebook Như là cố nhân

18 Th8

Như là cố nhân

Tác giả : Phỉ Văn Nữ Vương

Độ dài: 40 chương

 Edit : Soph

Nguồn convert: http://sunnyconvert.wordpress.com/

Nguồn edit: https://hainguyetcung.wordpress.com/

Làm ebook: Phong nhi a.k.a Keroro

 

3aba2594a6d0ed2854fb966b-copy1

 

Tiếp tục đọc

Ebook Thần thoại Ma vương

10 Th8

Thần thoại Ma vương

(hệ liệt Ngũ hành Kì Lân)

Tác giả: Bồng Vũ

Convert: meoconlunar

Edit: Bỉ Ngạn

Nguồn edit: http:// hainguyetcung.wordpress.com

Ebook: Phong nhi a.k.a Keroro

556608_511815662196812_252301590_n

Tiếp tục đọc