Lưu trữ | Tháng Tám, 2014

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 18

29 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 18: Y tá dã man

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

942212_10200224164341447_1126877738_n

Tiếp tục đọc

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 17

25 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 17: Giống như đã từng quen biết

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

486657_571011486272803_267261107_n

Tiếp tục đọc