Lưu trữ | Tháng Mười Một, 2012

Chương 4: Một ngón nghiêng trời

27 Th11

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Chương 4: Một ngón nghiêng trời

♥ Edit: Sechan

Tiếp tục đọc

Dã Phượng_Chap 10.2

25 Th11

Dã Phượng

Chap 10.2

 ♥ Edit: Sechan+ TĐHS

536589_359438360785500_236554071_n Tiếp tục đọc

Dã Phượng_Chap 10.1

25 Th11

Dã Phượng

Chap 10.1

♥Edit: Sechan

260106_418612078201461_791868704_n Tiếp tục đọc

Dã Phượng_Chap 9.3

25 Th11

Dã Phượng

Chap 9.3

♥ Edit: Sechan+ Nam Cung Kiếm Khách

525155_372927252769944_871251712_n Tiếp tục đọc

Dã Phượng_Chap 9.2

25 Th11

Dã Phượng

Chap 9.2

Edit: Sechan+ Nam Cung Kiếm Khách

523793_393909034005099_881482783_n Tiếp tục đọc