Lưu trữ | 22:25

Thoát cốt hương [Chương 62]

22 Th10

Trong tình yêu cuồng nhiệt

Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư lại về học ở đại học T một lần nữa, hớn hở như trúng giải đặc biệt xổ số, nét mặt tỏa sáng, sức sống tràn trề.

Trong tiết học, nàng không ngừng nháy mắt, chu miệng hôn gió, làm mặt ngáo ộp với Thẩm Mạc, kết quả là ai kia chẳng thèm quan tâm. Giữa trưa, vừa hết giờ học là nàng chui ngay vào văn phòng anh, kết quả là bị người ta sai đi chữa bài tập giúp. Tiếp tục đọc