Lưu trữ | 12:04

Bức thư vô danh (đoản)

12 Th11

Đệ 1 chương

18

 

Sáng sớm vừa bước vào văn phòng, liền nhìn thấy phong thư màu trắng trên bàn.

Chỉ có địa chỉ tên họ người nhận thư, phần người gửi thì trống rỗng, nhìn tem trên phong thư hẳn là tem ở thành phố này.

Cô hơi hơi kinh ngạc, đáy lòng có một loại cảm giác thần kỳ cùng vui sướng đã lâu không thấy.

Cánh thư phong trần mệt mỏi ngàn dặm xa xôi luôn có một loại ma lực vây lấy, khiến  QQ, MSN, E-mail đơn giản và tiện ích trở nên quá phù phiếm. Tiếp tục đọc