Lưu trữ | 19:33

Trọng sinh vạn sự thiếp vi tiên_chương 20

1 Th11

Chương thứ hai mươi tự tiện xông vào cấm địa ( một )

15

 

            “Không đúng, ngươi hôm đó lại không xem bức tranh, sao biết được bức tranh như thế nào? !”

             “Bức tranh Khí Thế Ngất Trời của Mộ Dung Bạch Ngọc ta từng xem qua, ta nói nương tử, thời gian một mình qúy báu, chúng ta vì sao phải kéo người ngoài kẹp ở giữa chứ? Cũng không phải như. . . . . .”

             Mặt lạnh vỗ kẻ nào đó có thói quen vô lại động tay đông chân, Lạc Diễn đứng lên, sửa sang chéo áo.

             “Ngươi tối nay ngủ thư phòng!”

Tiếp tục đọc