Lưu trữ | 21:02

TRỌNG SINH VẠN SỰ THIẾP VI TIÊN _CHƯƠNG16

23 Th9

            Chương thứ mười sáu bị hãm hại ( một )

7

    Lạc Diễn gạt  Liễu Nhạn Khanh nói muốn Từ Nhi, nói là bởi vì lạc đường mới đi vào Thu Diệp Uyển, sau đó lại đụng với người đưa cơm, liền đi vào trong nhìn thử, thấy tiểu nha đầu này có duyên, bèn dẫn ra ngoài, không ngờ chính là, Liễu Nhạn Khanh không phản ứng nhiều, không đáp ứng nhưng cũng không phản đối. Tiếp tục đọc

Ông xã em là thú nhân — Chap 64

23 Th9

ibukisatsuki,20100825085013179

Chương 64: Bỏ lệnh cấm Tiếp tục đọc