Lưu trữ | 12:17

Thần Y Phiền Toái – Chương 6.3

25 Th7

562c11dfa9ec8a1381ce2a79f703918fa1ecc057

Edit: Tiểu Tuyết Lang

Đề Nhi cũng không biết tại sao nàng có thể tìm được Nhạn Minh Phi.

Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là lòng có linh tính, có lẽ là lên trời định, tóm lại, nàng là người đầu tiên tìm được hắn.

“Nhạn Minh Phi, chàng dám bỏ nhà trốn hả!”

Nàng thở phì phì nhìn đến thân ảnh màu xanh. Tiếp tục đọc

Thần Y Phiền Toái – Chương 6.2

25 Th7

Wind_said_that

♥ Edit: Tiểu Tuyết Lang

Buổi tối, Đề Nhi không thèm đợi Nhạn Minh Phi.

Nhạn Minh Phi cũng không dám trở về, chỉ để lại một tờ giấy nói muốn ra ngoài hái thảo dược, ra khỏi “Yên Ba Các”,  Mạc Đề tức giận đến mức khuôn mặt biến thành màu đen.

“Tên đáng ghét!” Tiếp tục đọc