Lưu trữ | 10:17

Thoát cốt hương [Chương 41]

15 Th7

Đêm động phòng hoa chúc

Edit: Cookies

“Đợi đã!”

Nghe Lục Lâm nói mai sẽ cử hành hôn lễ, cằm Giang Tiểu Tư suýt rơi xuống đất, mặt cũng không rõ là buồn bực hay vui vẻ nữa. Mặc dù nàng rất muốn được ở bên Thẩm Mạc, nhưng không thích bị ép buộc như vậy.

“Thế nào? Hối hận sao? Không muốn gả cho Thẩm Mạc nữa mà muốn gả cho ta?” Tiếp tục đọc