Lưu trữ | 10:41

Thần Y Phiền Toái – Chương 5.2

25 Th5

d6ca7bcb0a46f21f54ad3e35f6246b600d338744ebf88e07

Edit: Nhi Baybi

Tiếp tục đọc

Thần Y Phiền Toái – Chương 5.1

25 Th5

421079_514324875267273_1315111920_n

Edit: Nhi Bayby

Bởi vì Hà Phượng Tê công khai tuyên bố đem Đề Nhi hứa cho Nhạn Minh Phi, hai người đã xem như có quan hệ hôn phu hôn thê với nhau, hơn nữa trong “Yên Ba Các” đều không câu nệ những tiểu tiết của nữ nhi giang hồ, bởi vậy đối với bọn họ chung sống một phòng cũng không có cái gì để bàn tán, ngược lại còn cho rằng đó là việc đương nhiên. Tiếp tục đọc

Như là cố nhân – Chương 27

25 Th5

148599_503933812973046_824827386_n

Tiếp tục đọc

Kinh thành Tam thiếu _ chương 7

25 Th5

 Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 7: Lộ gặp Thần An

Edit: HP Băng Sương Lâu

Beta: Phong nhi a.k.a Keroro

6418185499_b2c8c67930

Tiếp tục đọc