Lưu trữ | 18:58

Tìm Trai – Chap 2.2

11 Th5

fuchsia

 

Edit: Soph Tiếp tục đọc

Tìm Trai – Chap 2.1

11 Th5

dew-drops

Edit: Soph

Tiếp tục đọc

Như là cố nhân – chương 25

11 Th5

407817_514325011933926_998507440_n

 

Edit: Soph

Phan Dao Dao bị người khác nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, Chu Tước còn cố tình đề nghị mấy chủ ý không thể dùng được.

“Được rồi, được rồi! Không cần đề nghị gì nữa đâu, ta cũng không muốn nghe nữa. Hai người hôm nay đừng xuất hiện trước mặt ta, rõ chưa?” Tiếp tục đọc

Ông xã em là thú nhân — Chap 32

11 Th5

Chuong 32-1Chuong 32-2Chuong 32-3Chuong 32-4Chuong 32-5