Lưu trữ | 07:26

Đoạn chỉ nương tử_ Chap 1.1

28 Th3

268445_317807248325170_718104713_n1.jpg

♥ Edit: Sechan

♥ Beta: ss Táo Ta

Kim Bích Hoàng triều, Thánh Khang năm thứ hai, mùa xuân!

“Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ!”

Một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú nhìn lại, vội vàng tiến lên đỡ lấy lão phụ nhân phía trước.

“Cụ bà, cụ đến huyện phủ có việc sao?” Hắn mới vừa định bước vào huyện phủ, đột nhiên ở đại môn có tiếng gọi giật lại.

“Tiểu huynh đệ, ngài là người hầu cận bên người đại lão gia?” Lão phụ kia vội vàng hỏi. Tiếp tục đọc