Lưu trữ | 01:52

Đoạn chỉ nương tử

22 Th1

Đoạn chỉ nương tử

Văn án

a-a.jpg

 

Nhất kiến chung tình a……

 

Thì ra đây chính là cảm giác nhất kiến chung tình nha!

 

Vừa muốn giày vò nàng, nhưng trong lòng lại không chịu được cảnh thấy nàng bị ngược đãi……

 

Thật sự rất thú vị!

 

Quan lớn thì làm sao? Quyền cao chức trọng thì thế nào?

 

Làm sao hứng thú bằng việc khiêu chiến với tiểu nữ nhân có sức lực vô cùng lớn này?

 

Thật tốt quá! Đã lâu rồi không có được ý chí chiến đấu thế này, nên ăn nàng trước? Hay đùa bỡn nàng đây? Hay là……

 

Cứ như vậy đi! Hắn quyết định chờ nàng…… Chủ động từ từ sáp lại gần,

 

Nhìn nàng thật thảm hại phủ phục bên chân cúi xuống hôn đầu ngón chân hắn ──

 

Vậy quá tàn nhẫn? Không, như vậy sao gọi là tàn nhẫn chứ?

 

Hãy nhìn nàng mà xem, cho dù gân cốt có bị chặt đứt thì ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn…

 

Ai nỡ chặt đứt đường lui của nàng chứ? Nương tử thân ái của hắn!

 

Có lẽ…… Có lẽ hắn nên suy nghĩ cẩn thận,

 

Suy nghĩ làm sao để trở thành một phần cốt nhục mà nàng không thể vứt bỏ được……

 

Thật sự càng lúc càng có tính khiêu chiến!