Lưu trữ | 13:42

Chúc mừng sinh nhật Sa tỷ

16 Th10

Happy birthday Sa tỷ

Chúc tỷ iu của e một ngày sinh nhật vui vẻ với một món quà nhỏ của em ~^.^~. Tặng tỷ những bông hoa tươi thắm nhất trong ngày, chúc tỷ luôn zui khỏe để em tiếp tục công cuộc bóc lột của em 🙂

Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh động

Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh độngCác lọ hoa cực đẹp hình ảnh động

Do sức lực cóa hạn, thủ đoạn vô biên nên em hem cóa chọn cách lao đầu vào edit tặng tỷ iu của e được, vậy nên em tặng tỷ một món quà thiết thực và cóa tính thực tế hơn chứ hí hí 😉

Sinh nhật vui vẻ một lần nữa nhớ tỷ(và chúc tỷ một năm 365 ngày ngày nàovui như là ngày sinh nhật hihi). Hun tỷ mấy cái nè!! Ôm tỷ mấy cái nè!!(Sướng quá ~^.^~)

Sechan  [bon chen và ham hố]