Lưu trữ | 11:35

Quà cho cháu chắt!

9 Th8

E hèm, Sechan nhà ta nhà nghèo con đông nên chả cóa tích trữ được nhiều kì trân dị bảo cho hai cháu, chỉ bik kí chi phiếu xuất ngân lượng ra các cháu, để mấy đứa muốn mua gì thì mua. Để gỡ gặc danh đụ cho ta cho mấy “em”  nhà ta bưng sang cho các cháu nhá, quà cáp của ta chỉ nhỏ thôi, hai đứa đừng chê( mà cóa chê cũng chả được nhiều hơn đâu, ta còn phải để dành dưỡng già chớ ;))

Lúc đi lãng tìn nhớ mang bao tải mà vác ;))

Nếu cần nữa thì sang ngân hàng dì rút, còn không thì cứ ra ATM đứng cả ngày rút cũng được.

Dì Sechan vốn nghèo nàn nên chỉ cóa thể tặng các con vài món nhỏ nhặt vậy, muốn thêm nữa thì sang đòi các chồng dì( Xuân Nhi và Apakcha, các chú không cho thì cứ bảo dì:))