Lưu trữ | 03:54

Tâm trạng đang không tốt, chỉ mún than thở…

27 Th4

Hôm nay lại một ngày nhàn rỗi ngồi rảnh ở nhà chả làm j….Thời tiết hôm nay rất lý tưởng cho tâm trạng”tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn” đối với con người”nghệ sĩ” như mình!!(Không bik đối với dân ban Tự Nhiên như mình nói vậy cóa hơi ngượng miệng hk ha… Thôi kệ mà trình độ mặt dày của mình thuộc hàng vô đối roài mà ha ^^) Tiếp tục đọc