Lưu trữ | 13:26

Hình ảnh trái táo bị khuyết

13 Th4

Trường ĐH số một của Trung Quốc- ĐH Bắc Kinh đã từng cóa một đề thi vô cùng kì quái. Trên bàn người giám thị chỉ cóa 1 trái táo, không hề cóa gì khác. Khi tiếng trống bắt đầu làm bài vang lên, người giám thị cầm lấy quả táo cắn một miếng và để nó lên bàn lại. Và đề thi đơn giản chỉ là hãy viết một bài viết về hình ảnh đó. Tiếp tục đọc